Theo Bloomberg, tham vọng của Trung Quốc là toàn bộ dân số sử dụng ‘China Coin’ do nhà nước hậu thuẫn và do đó, sự kiểm soát lớn hơn đối với hoạt động tài chính của họ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Trung Quốc nên phân bổ một phần DCEP cho giao dịch quốc tế
Trung Quốc nên phân bổ một phần DCEP cho giao dịch quốc tế

Trong khi nhiều nhà kinh tế lo ngại rằng sự xuất hiện của DCEP (thanh toán tiền điện tử kỹ thuật số) có thể thách thức nghiêm trọng sự thống trị toàn cầu của USD, nhà sáng lập NEO nói rằng PBOC của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dự định phân bổ một phần tiền điện tử cho giao dịch quốc tế.

1. DCEP sẽ được thử nghiệm phần lớn trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh

Trung Quốc đã tiếp tục làm việc chăm chỉ để tạo ra tiền tệ kỹ thuật số tập trung và được nhà nước hậu thuẫn. Cho đến nay, Thâm Quyến, Tô Châu, Thành Đô là địa điểm thử nghiệm giới hạn của DCEP kể từ tháng 4, theo Bloomberg.

Chính phủ cũng có ý định đưa tiền điện tử vào thử nghiệm tại ‘thành phố thông minh’ Hùng An, hiện đang được xây dựng bên ngoài Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Bloomberg cũng nói rằng một thử nghiệm lớn hơn cho DCEP có thể được lên kế hoạch trong hai năm kể từ bây giờ trong Olympic mùa đông ở thủ đô của Trung Quốc.

2. DCEP sẽ được thử nghiệm phần lớn trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh

Trung Quốc đã tiếp tục làm việc chăm chỉ để tạo ra tiền tệ kỹ thuật số tập trung và được nhà nước hậu thuẫn. Cho đến nay, Thâm Quyến, Tô Châu, Thành Đô là địa điểm thử nghiệm giới hạn của DCEP kể từ tháng 4, theo Bloomberg.

Chính phủ cũng có ý định đưa tiền điện tử vào thử nghiệm tại ‘thành phố thông minh’ Hùng An, hiện đang được xây dựng bên ngoài Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Bloomberg cũng nói rằng một thử nghiệm lớn hơn cho DCEP có thể được lên kế hoạch trong hai năm kể từ bây giờ trong Olympic mùa đông ở thủ đô của Trung Quốc.

Biên soạn bởi TimeBit/Nguồn: U.Today