Cơ quan quản lý New York phê duyệt Danh sách xanh gồm 10 loại tiền điện tử

Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York đã lập ra Danh sách Xanh (Greenlist) gồm các loại tiền điện tử được phê duyệt cho dịch vụ lưu ký và niêm yết. Trong khi đó, Hester Peirce (còn được gọi là Crypto Mom) – Ủy viên SEC ủng hộ tiền điện tử đã được xác nhận tiếp tục một nhiệm kỳ khác tại ủy ban.

Danh sách xanh về tiền điện tử của Cơ quan quản lý NY

Bộ dịch vụ tài chính bang New York (DFS), cơ quan quản lý Bitlicense đã công khai Danh sách xanh bao gồm 10 loại tiền điện tử để lưu ký và tám loại tiền điện tử để niêm yết. Cơ quan quản lý giải thích: “Bất kỳ tổ chức được cấp phép nào cũng có thể sử dụng những loại coin trong Danh sách xanh cho (các) mục đích đã được phê duyệt.”

10 loại tiền điện tử là binance USD (BUSD), bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH), ethereum classic (ETC), ethereum (ETH), gemini dollar (GUSD), litecoin (LTC), pax gold (PAXG), paxos standard (PAX) và ripple (XRP). Các loại tiền điện tử tương tự đều được phê duyệt trước để niêm yết, ngoại trừ ETC và XRP.

“Nếu một tổ chức được cấp phép sử dụng một loại tiền trong Danh sách xanh, tổ chức đó phải thông báo cho DFS trước khi bắt đầu sử dụng nó” – cơ quan quản lý lưu ý.

Danh sách xanh hiện tại của DFS
Danh sách xanh hiện tại của DFS về các loại tiền điện tử được chấp thuận để lưu ký và niêm yết.

Các công ty có thể tạo “chính sách niêm yết hoặc áp dụng coin” phù hợp

Danh sách xanh tuân theo hướng dẫn do DFS đề xuất vào tháng 12 năm ngoái, trong đó bao gồm các đề xuất về việc áp dụng coin hoặc các tùy chọn niêm yết mà cơ quan quản lý muốn cung cấp cho các thực thể tiền điện tử.

DFS sẽ duy trì một danh sách cập nhật tất cả các loại tiền điện tử được phép sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của các công ty tiền điện tử, “miễn là các đồng tiền được liệt kê đó không phải chịu bất kỳ sửa đổi, phân chia hoặc thay đổi quan trọng nào sau khi niêm yết trên trang web DFS ( Danh sách xanh)” – cơ quan quản lý nhấn mạnh.

Các công ty tiền điện tử có thể tạo “chính sách niêm yết hoặc áp dụng coin” phù hợp với mô hình kinh doanh và hồ sơ rủi ro cụ thể của họ. Nếu được DFS chấp thuận, công ty sẽ có thể “tự chứng nhận việc niêm yết hoặc áp dụng các đồng tiền mới ngoài những đồng tiền trong Danh sách xanh mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào từ DFS.”

Crypto Mom tiếp tục nhiệm kì mới tại SEC

Trong khi đó, Thượng viện Hoa Kỳ đã xác nhận Hester Peirce – Ủy viên có sự ủng hộ với tiền điện tử (thường được gọi là Crypto Mom) sẽ tiếp tục một nhiệm kỳ khác tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Peirce đã thúc đẩy sự chấp thuận của các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF). Vào tháng 2, cô đã công bố “Đề xuất che giấu an toàn token”, được cô mô tả là “đề xuất lấp đầy khoảng cách giữa quy định và phân quyền”.

Biên tập bởi TimeBit/Investing

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.