Giá Ethereum bắt đầu một sự điều chỉnh giảm từ mức tăng $230 so với Đô la Mỹ. ETH hiện đang giảm và nó vẫn có nguy cơ thua lỗ nhiều hơn dưới $215 và $212.

1. Giá Ethereum có thể điều chỉnh thêm

Sau khi giao dịch lên mức cao mới năm 2020 ở mức 230 đô la, Ethereum đã bắt đầu khắc phục nhược điểm so với Đô la Mỹ. Giá ETH giảm xuống dưới mức hỗ trợ $225 và $222.

Hơn nữa đã có một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $220 và trung bình di chuyển đơn giản 100 giờ. Một mức thấp thấp được hình thành gần $217 và giá hiện đang hợp nhất trong một phạm vi.

Có một sự bứt phá trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $230 xuống mức thấp $217. Tuy nhiên nó dường như đang phải đối mặt với những rào cản gần mức $224 và $225.

Mặt khác có một sự hỗ trợ tốt hình thành gần khu vực $218. Ngoài ra, có một tam giác hợp đồng quan trọng hình thành với sự hỗ trợ gần 218 đô la trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Nếu Ethereum không ở trên vùng hỗ trợ $218, có nguy cơ điều chỉnh nhược điểm lớn hơn.

biểu đồ hàng giờ của ETH/USD
biểu đồ hàng giờ của ETH/USD

Hỗ trợ quan trọng tiếp theo được nhìn thấy gần mức $212. Thêm bất kỳ tổn thất nào nữa có lẽ có thể dẫn giá về mức hỗ trợ $205 và $202.

2. Cơ hội đột phá

Mặt khác, mức hỗ trợ trước đó ở mức 225 đô la hiện đang đóng vai trò là sức cản lớn đối với những chú bò Ethereum. Nếu họ thành công trong việc tăng sức mạnh trên vùng kháng cự $225 và hàng rào tam giác, có thể có một sự gia tăng mới.

Một sự phá vỡ rõ ràng trên mức kháng cự $225 có thể mở ra cánh cửa cho sự bứt phá trên vùng kháng cự $230. Trong trường hợp được đề cập, giá có thể sẽ chạm mức $240 và $250 trong thời gian tới.

Nhìn chung, giá vẫn có nguy cơ giảm nhiều hơn dưới $218 và $215, nhưng có khả năng tìm thấy một hỗ trợ mạnh mẽ trên $200 và $202.

Biên soạn bởi TimeBit/Newsbtc.