Arca ra mắt Bitcoin Trust để thách thức với Grayscale

Arca, một công ty quản lý tài sản kỹ thuật số, đã nộp các thủ tục giấy tờ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để tạo ra Bitcoin Trust.

Arca Accredited Investor Bitcoin Trust có một đối thủ thách thức với Grayscale Bitcoin Trust, tổ chức thu mua BTC lớn nhất. Grayscale Bitcoin Trust nắm giữ ước tính 3% trong số 21 triệu BTC sẽ được lưu hành và nắm giữ 20 tỷ đô la tài sản được quản lý vào cuối năm 2020. Cho đến nay, Arca đã huy động được 100.000 đô la từ các nhà đầu tư — nó cũng đã thực hiện đợt bán hàng đầu tiên vào ngày 16 tháng 2. 

Tiện ích chung của quỹ tín thác này là nó phát hành cổ phiếu theo dõi gần đúng với giá Bitcoin, các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với Bitcoin trong danh mục đầu tư của họ mà không cần thiết phải mua hoặc giữ bất kỳ BTC nào. 

Tiện ích chung của quỹ tín thác này là nó phát hành cổ phiếu theo dõi gần đúng với giá Bitcoin
Tiện ích chung của quỹ tín thác này là nó phát hành cổ phiếu theo dõi gần đúng với giá Bitcoin

Nhược điểm của quỹ tín thác này là nó tính phí quản lý đầu tư và cổ phiếu có thể giao dịch với giá cao hơn so với tài sản thực tế. 

Arca vừa giúp các công ty quản lý số lượng lớn tiền điện tử vừa cung cấp quỹ phòng hộ cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào tiền điện tử. Quỹ mới nhất của nó chỉ mở cửa cho các nhà đầu tư được công nhận (tức là giàu có và đủ điều kiện), những người có thể mang lại số tiền tối thiểu là 25.000 đô la. Chứng khoán bị “hạn chế”, có nghĩa là cổ phiếu không thể dễ dàng được bán lại. (Trong khi đó, Gray Scale yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 50.000 đô la, với những người nắm giữ không thể bán trong ít nhất sáu tháng.)

Mặc dù sự thiếu linh hoạt đó là bất tiện nếu giá Bitcoin, hiện đang dao động trong khoảng 48.000 đến 49.000 đô la, trượt xuống, thì nó cũng sẽ giúp hạn chế nguồn cung Bitcoin có sẵn để giao dịch, về mặt lý thuyết sẽ giúp ổn định giá.

Đọc thêm:

Biên soạn bởi TimeBit/Nguồn: DeCrypt

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.