Người tạo ra Bitcoin – Satoshi Nakamoto đã kết hợp một quy tắc vào mã thực thi Bitcoin khi phần thưởng khai thác bị cắt giảm một nửa cứ sau bốn năm. Tác động của phần thưởng khai thác giảm dẫn đến giảm nguồn cung của đồng tiền. Sự kiện tiếp theo của quy trình giảm một nửa dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 năm 2020.

Bitcoin
Bitcoin sẽ giảm một nửa làm rung chuyển thị trường vào năm 2020?

Việc giảm nguồn cung Bitcoin sẽ ảnh hưởng đến những người chơi trên thị trường theo cách khác vì tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin chỉ là 120 tỷ USD. Những người chơi này bao gồm các thợ mỏ, thương nhân và nhà đầu tư. Họ đều mong muốn tận dụng tối đa quy tắc “một nửa”.

Trong khi đó, một số nguyên tắc cơ bản có khả năng bị ảnh hưởng rất lớn là sự biến động, cung và cầu của Bitcoin. Lãi và lỗ nhanh chóng do biến động cực đoan sẽ đặc trưng cho thị trường Bitcoin sau khi giảm một nửa. Do đó, người thua cuộc và người chiến thắng sẽ xoa vai nhưng hiện tại, dự đoán đang gia tăng về cách người tham gia sẽ tận dụng lợi thế của sự kiện.

Các traders đặc biệt đang mong đợi khối lượng cao hơn và biến động cực đoan. Tuy nhiên, việc giảm nguồn cung có thể tăng giá lên mức cao hơn. Các bên khác được hưởng lợi từ sự biến động cao là các quỹ phòng hộ định lượng và các nhà giao dịch cao tần, những người chủ yếu kiếm tiền từ sự dao động giá cả.

Biên soạn bởi TimeBit