Phiên cuối tuần trong thị trường tiền điện tử được đặc trưng bởi hành động ấn tượng – tăng giá. Nói chung, tiền điện tử đã điều chỉnh cao hơn các khu vực hỗ trợ quan trọng được hình thành trong đợt giảm giá tuần trước. Ví dụ, Bitcoin đã phản ứng từ mức gần $6.500 đến mức cao khoảng $7.500. Tương tự, hành động cuối tuần là tốt với Bitcoin, như cách nó cho phép tiến tới mức trên $7.600.

Trong khi đó, giá Bitcoin đang ở mức 7.617 đô la tại thời điểm viết bài. Nó theo sau mức tăng 1,4% về giá trị trong phiên châu Á. Các cấp kỹ thuật đã phù hợp để hỗ trợ cho phong trào hướng tới mức cao hơn $8.000.

Chỉ số RSI đã phục hồi đáng kể từ mức quá bán tại 22,22 tuần trước lên 77,77. Miễn là nó duy trì trên 70, BTC có thể có tiềm năng đóng cửa trên $8.000.

Do mức mua quá nhiều, Bitcoin có thể sẽ bị đảo ngược trong thời gian tới. Tuy nhiên, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở mức 7.500 đô la, sau đó là 100 SMA ở mức 7.191 trên biểu đồ 4 giờ và SMA 50 ở mức 7.064 đô la.

Table of Contents

Biểu đồ 4 giờ BTC/USD

Biểu đồ 4 giờ BTC/USD
Nguồn:fxstreet

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Biên soạn bởi TimeBit