Một loạt các bản cập nhật Ethereum được đặt tên là Ethereum 2.0, không chỉ nhằm mục đích cải tiến các tính năng cốt lõi của nền tảng hợp đồng thông minh làm cho nó nhanh hơn, có thể mở rộng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, mà nó còn định hình lại chính câu chuyện về Ethereum.

Eth 2.0 có thể đã bỏ lỡ mục tiêu mới nhất của mình cho việc ra mắt trong quý hai, nhưng nền tảng blockchain phi tập trung và công khai lớn thứ hai thế giới có ngày ra mắt dự kiến mới: tháng 7 năm 2020.

Tất cả sự chậm trễ kết hợp với quyết định chuyển từ hệ thống Proof-of-Work sang Proof-of-Stake đã tạo ra một cuộc tranh luận về hướng của Ethereum. Thành viên cộng đồng Trenton Van Epps đang làm việc để gỡ lỗi một số quan điểm tiêu cực, mô tả chúng là những quan niệm sai lầm về Ethereum.

Van Epps cho biết Eth 2.0 đang ra mắt, bất chấp những thất bại, gièm pha và những người không tán thành.

Trong một bài đăng mới được người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đăng tải lại:

Van Epps cũng giải thích rằng Eth 2.0 đại diện cho nhiều giai đoạn và khi nó ra mắt, nó sẽ cùng tồn tại với Eth 1.0 trong ít nhất một thời gian ngắn.

Buterin đã phát biểu rằng:”Nếu bạn chỉ giữ ETH và muốn giữ tiền của mình, trong tất cả các đề xuất hiện tại, không có rủi ro nào khi bạn vào hang trong năm năm“.

Và với sự thống trị của Buterin, đối với dự án phi tập trung, Van Epps nói rằng đó không phải là như vậy. Ông chỉ ra một nhóm mạnh gồm khoảng 75 nhà phát triển chính và một nhóm các nhà đóng góp cá nhân đang mở rộng, đồng thời trích dẫn một người đồng sáng lập Ethereum khác, Joe Lubin.

Biên soạn bởi TimeBit/dailyhodl.