Vào ngày 26/12 lúc 19:50, block thứ 1.760.000 đã tạo ra đồng Litecoin thứ 64 triệu, đánh dấu một cột mốc mới của mạng lưới.

Đồng Litecoin thứ 64 triệu đã được đào là cột mốc mới của mạng lưới
Đồng Litecoin thứ 64 triệu đã được đào là cột mốc mới của mạng lưới

Hiện chỉ còn 20 triệu đồng Litecoin nữa chưa được đào và một nửa của lượng coin trên có thể sẽ được đào vào 4 năm tới. Đồng Litecoin cuối cùng có thể sẽ được đào vào năm 2142 vì một số đặc tính giảm lạm phát của mạng lưới.

Theo dữ liệu từ blockchain, các khối được đào bởi BTC.com, bao gồm 12 giao dịch cùng 16 dữ liệu đầu vào và 53 dữ liệu đầu ra. Các giao dịch này giúp dịch chuyển 135,239 Litecoin (5815,29 USD) trong mạng lưới.

Chỉ số lạm phát hiện tại của mạng lưới theo dữ liệu từ litecoinblockhalf.com là 4,19% tương ứng với 7,200 đồng tiền mới được tạo ra mỗi ngày.

Trước đó vào tháng 8, mạng lưới Litecoin đã chứng kiến một số hiện tượng lạ. Thường thì số địa chỉ hoạt động sẽ chỉ dao dộng quanh 40.000. Tuy nhiên, vào thời điểm nói trên, cứ khoảng 7 ngày thì con số đó lại nhảy vọt lên 70.000 sau đó quay ngược lại vị trí cũ. Hiện tại lí giải về hiện tượng trên vẫn chưa cụ thể và đang cần thêm những phân tích dữ liệu.

Biên soạn bởi TimeBit/ Nguồn: st