Các viên chức từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thúc đẩy nhanh việc áp dụng Kế hoạch Phát triển Fintech của đất nước.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc muốn nhanh áp dụng blockchain
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc muốn nhanh áp dụng blockchain

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Ủy ban Công nghệ Tài chính đã tổ chức cuộc họp đầu tiên trong năm nay. Trong cuộc họp, Fan Yifei, phó thống đốc ngân hàng trung ương, đã hối thúc tăng tốc chiến lược áp dụng blockchain của đất nước.

Theo một báo cáo được phát hành bởi Sina vào ngày 13/5, phó thống đốc ngân hàng đã gặp gỡ với cả các quan chức PBoC và người đứng đầu các công ty tài chính trực thuộc của họ. Trong các cuộc hội đàm, Fan Yifei nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngành công nghiệp blockchain và fintech, công khai tìm cách đảm bảo rằng kế hoạch áp dụng của đất nước sẽ được thực hiện thành công trước thời hạn (năm 2021).

1. Số hóa nền kinh tế quốc dân

Fan Yifei nhấn mạnh sự cần thiết việc “tăng tốc số hóa” nền kinh tế Trung Quốc.

Cuộc họp bao gồm một cái nhìn tổng quan về các nghiên cứu khoa học kiểm tra việc đưa ra các chính sách mới để khuyến khích kế hoạch phát triển.

Các viên chức cho rằng cần phải nghiên cứu hệ thống chỉ số phát triển fintech, theo dõi cẩn thận động lực học và thực hiện đánh giá toàn diện để hướng dẫn các tổ chức tài chính đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

“Cần phải tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ điều tiết, tích cực sử dụng big data, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, blockchain và các công nghệ khác để tăng cường xây dựng khả năng giám sát kỹ thuật số”.

2. Sự quan tâm của Trung Quốc đối với công nghệ blockchain tiếp tục tăng

Kế hoạch phát triển Fintech tập trung vào việc tiêu chuẩn hóa các hoạt động fintech trên thị trường chéo ở Trung Quốc, được tiết lộ vào tháng 8 năm 2019.

Sự quan tâm của Trung Quốc đối với công nghệ blockchain tiếp tục phát triển. Ngày 4/3 rằng tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã thành lập khu vực blockchain tỉnh đầu tiên tại thành phố Loudi.

Hải Nam, một tỉnh khác của Trung Quốc, đã tham gia hệ sinh thái blockchain với thông báo về một nền tảng dịch vụ tài chính xuyên biên giới vào ngày 09/5.

Biên soạn bởi TimeBit/Nguồn: Cointelegraph