Ethereum đạt giá thực tế cao nhất kể từ đợt tăng giá 2018

Các chỉ số của Ethereum tiếp tục đạt mức cao mới.

Giá “thực tế” của Ethereum vừa đạt mức cao nhất trong hai năm qua với giá trị 287,09 đô la, theo trang web số liệu và dữ liệu Glassnode. 

Tin tức này được đưa ra không lâu sau khi Ethereum – cùng với Bitcoin – đạt mức cao mới với mức giá “thực tế” khi nó chạm mức 257 đô la vào tháng trước. 

Giá “thực tế” của Ethereum kể từ đó đã tăng 11,7%. 

Giá “thực tế” không đề cập đến mức giá hiện tại của một đồng tiền điện tử như việc niêm yết trên sàn giao dịch, nhưng thay vào đó là cho thấy giá trị của đồng tiền đang có xu hướng tích cực về mặt giá trị. 

Chỉ số này, được đề xuất lần đầu tiên bởi công ty dữ liệu tiền điện tử Coin Metrics, rất hữu ích vì nó theo dõi giá trị của tiền điện tử đang hoạt động — và loại trừ các đồng tiền bị mất hoặc tiền điện tử không hoạt động trong ví nhiều năm. 

Nó có nguồn gốc từ “vốn hóa thực tế”, đo lường giá trị tổng hợp của một mạng lưới tiền điện tử bằng cách nhân từng loại tiền điện tử với lần cuối cùng nó di chuyển. 

Việc tính toán giá “thực tế” được thực hiện bằng cách chia giới hạn thực hiện cho nguồn cung luân chuyển. 

Và giá “thực tế” của Ethereum không phải là chỉ số duy nhất tăng lên. Mới hôm qua, đồng tiền điện tử lớn thứ hai đã chạm mức cao mới đối với số lượng địa chỉ nắm giữ ít nhất một đồng ETH duy nhất. 

Giá hiện tại của Ethereum cũng đang tăng: hôm nay ngày 07/12/2020 giá ETH là 594 đô la, tăng 7% trong vòng bảy ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap

Sự tăng giá của ETH không chỉ do giá ngày càng tăng của Bitcoin mà còn do sự bùng nổ sự quan tâm đến các nền tảng DeFi — thường được xây dựng trên Ethereum. 

Đọc thêm:

Biên soạn bởi TimeBit/Nguồn: DeCrypt

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.