Ethereum đạt mức ATH mới trên $1,900 và có thể kiểm tra mức $2000

Ethereum đã phá vỡ mức kháng cự 1.850 đô la để tiếp tục cao hơn so với Đô la Mỹ. Giá ETH đã giao dịch lên mức cao nhất mọi thời đại mới là $1,917 và nó vẫn được hỗ trợ để có thể tiếp tục tăng.

Ethereum đạt mức ATH mới trên $1,900 và có thể kiểm tra mức $2000

Giá Ethereum đạt sự bứt phá quan trọng

Ethereum vẫn ổn định trên 1.800 đô la và cuối cùng nó đã cố gắng đạt được sức mạnh trên mức kháng cự 1.820 đô la và 1.840 đô la. Một cơ sở hỗ trợ đã được hình thành gần $1,800 trước khi có một mức tăng mới.

Quan trọng hơn, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $1.800 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Cặp tiền này đã tăng tốc trên mức kháng cự 1.850 đô la và ổn định trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ether thậm chí đã vượt qua mức 1.900 đô la và giao dịch lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 1.917 đô la. Giá hiện đang củng cố mức tăng gần mức 1.900 đô la. Hỗ trợ ban đầu là gần mức $1,890. Nó gần với mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng gần đây từ mức thấp $1,801 lên mức cao $1,917.

Ethereum đạt mức ATH mới trên $1,900 và có thể kiểm tra mức $2000
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mặt khác, giá ether có thể vượt qua mức cao $1.917 và $1.920. Việc bứt phá thành công trên mức cao gần đây có khả năng mở ra cánh cửa cho việc đẩy lên trên mức 1.950 đô la. Mức kháng cự lớn tiếp theo đối với phe bò là $2.000.

Các mức giảm có thể xảy ra

Nếu Ethereum không thể mở rộng mức tăng lên trên mức 1.920 đô la, có thể có một sự điều chỉnh giảm. Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $1,880. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức $1,850. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của mức tăng gần đây từ $1,801 lên $1,917.

Hỗ trợ chính đang hình thành gần mức $1,800 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.800 đô la có thể tạo ra sự sụt giảm mạnh xuống 1.700 đô la.

Đọc thêm:

Biên tập bởi TimeBit

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.