Hoa Kỳ: Dự luật mới sẽ công nhận tính hợp pháp của chữ ký điện tử trên blockchain

Caucus David Schweikert – Nghị sĩ và Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị Blockchain đã đưa ra một dự luật để thực hiện câu ngạn ngữ về tiền điện tử: “mã là luật”. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa David Schweikert (R-AZ) đã gửi lên một dự luật mới cho Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện. Nếu dự luật được thông qua, chữ ký điện tử trên blockchain sẽ được công nhận hợp pháp.

Chữ ký điện tử Hiện thực hóa ngạn ngữ “mã là luật”

Điều này đặc biệt quan trọng đối với khả năng thực thi của các hợp đồng thông minh, giúp tự động hóa các giao dịch hoặc các nghĩa vụ hợp đồng khác theo các quy tắc ràng buộc và được chỉ định trước. Những người ủng hộ hợp đồng thông minh từ lâu đã sử dụng câu ngạn ngữ “mã là luật” và nếu dự luật mới được thông qua, câu ngạn ngữ sẽ trở thành hiện thực theo luật quy định.

Theo hồ sơ công khai, dự luật đã được chuyển đến ủy ban vào ngày 2 tháng 10. Bản tóm tắt của dự luật H.R. 8524 phác thảo các mục tiêu như sau:

“Việc sửa đổi Chữ ký điện tử trong Đạo luật Thương mại Quốc gia và Toàn cầu nhằm làm rõ khả năng áp dụng Đạo luật đối với hồ sơ điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng thông minh được lưu trữ hoặc bảo mật thông qua một chuỗi khối, thông qua đó cung cấp các tiêu chuẩn hống nhất về hiệu lực pháp lý và khả năng thực thi của các hồ sơ, chữ ký, hợp đồng và cho các mục đích khác.”

Những đạo luật về tài sản kỹ thuật số

Người đồng quan điểm với Nghị sĩ Schweikart về dự luật là Hạ nghị sĩ Darren Soto (D-FL) – người có bề dày thành tích trong việc phát triển và giúp thông qua luật liên quan đến blockchain bao gồm việc cập nhật Đạo luật Công nghệ An toàn Người tiêu dùng, Đạo luật Phân loại Kỹ thuật số và Đạo luật Đổi mới Blockchain.

Vào ngày 24 tháng 9, Hạ nghị sĩ Schweikart đã giới thiệu Đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số năm 2020. Đạo luật này sẽ tạo ra một khuôn khổ quy định quốc gia thống nhất cho các nền tảng giao dịch hàng hóa kỹ thuật số thuộc thẩm quyền của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai. Congressman Soto cùng với Mike Conaway (R-TX), Tom Emmer (R-MN), Dusty Johnson (R-SD) và Austin Scott (R-GA) và những người tham gia đóng góp vào những Đạo luật này.

Các nước đang tích cực xem xét khuôn khổ pháp lý về hợp đồng thông minh

Hoa Kỳ: Dự luật mới sẽ công nhận tính hợp pháp của chữ ký điện tử trên blockchain

Schweikart và Soto là đồng chủ tịch của Blockchain Caucus – công ty được thành lập vào năm 2018. Công ty đã phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn trong việc đề xuất luật điều hướng khéo léo các khu vực pháp lý phức tạp và chồng chéo của các cơ quan quản lý liên bang khác nhau ở Hoa Kỳ đối với ngành công nghệ tài chính mới.

Trước việc đề xuất dự luật về chữ ký điện tử, Hoa Kỳ đã bắt nhịp với sự phát triển tương tự ở các nước khác. Vương quốc Anh cũng đã và đang xem xét các khuôn khổ pháp lý của mình để làm rõ sự tương tác của các hợp đồng thông minh với pháp luật Anh kể từ năm 2018.

Biên soạn bởi TimeBit

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews