Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đang xây dựng nền tảng thanh toán CBDC

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã vạch ra kế hoạch bắt tay vào một loạt các thử nghiệm CBDC trên toàn thế giới trong năm nay.

Nghiên cứu CBDC là ưu tiên hàng đầu trong năm 2021 đối với Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BISIH.

Theo chương trình làm việc hàng năm của mình, BISIH có kế hoạch “khám phá tính khả thi của việc thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn và rẻ hơn” bằng cách sử dụng các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. BISIH cũng cho biết họ sẽ khám phá các nguyên mẫu của “kiến trúc phân phối CBDC bán lẻ theo cấp độ” và sổ cái phân tán để phát hành “trái phiếu xanh được mã hóa cho các nhà đầu tư bán lẻ”.

Sáng kiến CBDC sẽ được phát triển bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BISIH

Các sáng kiến ​​BIS sẽ được thúc đẩy bởi các Trung tâm Đổi mới sáng tạo ở Hồng Kông, Singapore và Thụy Sĩ – đã được thành lập cùng với các ngân hàng trung ương địa phương.

Trung tâm BISIH ở Singapore đã được giao nhiệm vụ xây dựng một “nền tảng thanh toán quốc tế” mà ở đó, những ngân hàng và công ty thanh toán được quản lý có thể giải quyết các giao dịch bằng cách sử dụng nhiều CBDC khác nhau.

Trung tâm Hồng Kông cũng sẽ làm việc trong dự án mã hóa trái phiếu xanh, ngoài việc xây dựng một cầu nối tạo thuận lợi cho các giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng CBDC và khám phá các mô hình khác nhau để phát hành stablecoin.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đang xây dựng nền tảng thanh toán CBDC

Trung tâm Thụy Sĩ của BISIH đã hoàn thành hai bằng chứng về liên kết các hệ thống thanh toán hiện tại và thử nghiệm giải quyết các tài sản mã hóa bằng cách sử dụng CBDC bán buôn thông qua sáng kiến ​​“Project Helvetia”.

Cam kết của BISIH

Người đứng đầu BISIH – Benoît Cœuré cho biết:

“Chương trình làm việc này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc khám phá những cách thiết thực nhất hướng tới lợi ích của các ngân hàng trung ương và tạo ra hàng hóa công cộng để hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu thông qua khai thác công nghệ.”

Vào tháng 11, BIS đã đề xuất các yêu cầu báo cáo “nhúng” cho những tổ chức phát hành stablecoin tiềm năng, ủng hộ các quy trình chia sẻ dữ liệu tự động giữa tổ chức phát hành và cơ quan quản lý.

Biên tập bởi TimeBit

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.