Trong một báo cáo gần đây về stablecoin toàn cầu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thúc đẩy các thông số quy định rõ ràng đối với stablecoin, trích dẫn rủi ro và lỗ hổng trong các quy định hiện hành. Một đoạn trích từ báo cáo có nội dung:

Để gặt hái những lợi ích tiềm năng của stablecoin toàn cầu, cần phải áp dụng một khung pháp lý mạnh mẽ để giải quyết những rủi ro này, trước khi các thỏa thuận đó được phép hoạt động.

Ngân hàng Trung ương châu Âu kêu gọi sự rõ ràng về quy định đối với stablecoin
Ngân hàng Trung ương châu Âu kêu gọi sự rõ ràng về quy định đối với stablecoin

Báo cáo đã phác thảo nhiều lợi ích của stablecoin, bao gồm cả tốc độ và sự đơn giản. Tuy nhiên, nó cũng chi tiết các rủi ro liên quan đến tiền tệ. Điều này bao gồm các mối quan tâm về sự ổn định, giá trị và có thể cả sự thất bại hệ thống. Báo cáo nhấn mạnh một rủi ro cụ thể khi người dùng không kiếm được tiền dựa trên giá trị “ổn định” chính xác của mình nếu tài sản mất chốt giá trị hoặc nếu sự ủng hộ của nó lệch khỏi mức dự kiến.

Có nguy cơ người dùng cuối sẽ coi stablecoin tương đương với khoản tiền gửi, được hứa hẹn về giá trị ‘ổn định’ và khả năng chuyển đổi nắm giữ tiền điện tử trở lại thành tiền tệ bất cứ lúc nào.

Tùy thuộc vào loại, stablecoin lấy được giá trị từ một số nguồn, bao gồm tài sản tài chính chính, tài sản tiền điện tử và tiền tệ fiat, làm cho khung pháp lý không rõ ràng. Một số stablecoin thậm chí có thể được phân loại là một khoản đầu tư thay vì một nguồn có giá trị ổn định. Báo cáo cho biết:

Do sự phức tạp của cấu trúc, có thể có một sự sắp xếp stablecoin tùy thuộc vào các tính năng thiết kế cụ thể, thuộc một trong số các khung pháp lý khác nhau – hoặc, có khả năng, không điều gì trong số chúng.

Mặc dù ngân hàng kêu gọi sự rõ ràng về quy định, nhưng nó đề cập đến sự cần thiết phải có một cách tiếp cận toàn diện. Kết thúc bằng cách nói:

Để gặt hái những lợi ích tiềm năng của chúng mà không làm suy yếu sự ổn định tài chính, chúng tôi phải đảm bảo rằng các thỏa thuận stablecoin không hoạt động trong môi trường pháp lý

ECB cũng đã nghiên cứu Libra của Facebook trong báo cáo của mình, liên quan đến nhiều con số và số liệu khác nhau cho các kịch bản khác nhau.

Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, một phân loại của stablecoin, cũng đã truy cập nhiều tiêu đề trong những tuần gần đây khi các nước vội vàng tìm ra cách tiếp cận tốt nhất cho việc chuyển đổi kỹ thuật số.

Biên soạn bởi TimeBit/cointelegraph