Tại sao giá Bitcoin có thể giảm xuống 41K đô la?

Giá Bitcoin bắt đầu giảm sau khi không vượt qua được 52.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC đang trượt và nó vẫn có nguy cơ giảm xuống còn 41.000 đô la.

Giá bitcoin đang cho thấy dấu hiệu giảm giá

Vào tuần trước, giá bitcoin đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 47.000 USD so với Đô la Mỹ. Cặp BTC/USD thậm chí đã kiểm tra vùng hỗ trợ $44,000 và ổn định dưới mức trung bình động đơn giản 100 (4 giờ).

Vùng từ chối cuối cùng là gần mức 52.000 đô la trước khi giá giảm xuống dưới 45.000 đô la. Nó giao dịch ở mức thấp $44.360 trước khi điều chỉnh cao hơn. Giá phục hồi trên mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi xuống từ mức cao nhất $52,229 xuống mức thấp $44,360.

Giá Bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Tuy nhiên, giá đã phải vật lộn để vượt qua vùng kháng cự $48,000. Nó cũng không thể vượt qua mức thoái lui Fib 50% của động thái giảm từ $52,229 xuống mức thấp $44,360.

Cũng có một kênh giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $49,220 trên biểu đồ 4 giờ của cặp BTC/USD. Bitcoin hiện đang di chuyển thấp hơn và nó có khả năng kiểm tra vùng hỗ trợ $44,000. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $44,000, thì có nhiều khả năng sẽ có nhiều lần giảm giá hơn đối với vùng hỗ trợ $41,000. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 40.000 đô la.

Liệu BTC sẽ tăng trở lại?

Nếu bitcoin bắt đầu tăng lại, ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức 48.000 đô la. Mức kháng cự chính hiện đang hình thành gần đường xu hướng trên của kênh và $50.000.

Sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự của kênh có thể mở ra cánh cửa cho mức tăng khá trên 50.000 đô la. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức 52.000 đô la, trên đó giá có thể tăng lên mức 55.000 đô la.

Đọc thêm:

Biên soạn bởi TimeBit

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.