EUR/USD giảm từ mức cao hàng ngày 26/11/2019
Biểu đồ 30 phút EUR/USD

Những phân tích kỹ thuật thông qua các biểu đồ hàng ngày, biểu đồ 4 giờ hay biểu đồ 30 phút chỉ ra EUR/USD đang giao dịch dưới mức 1.1020.

I. Biểu đồ hàng ngày EUR/USD

 Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đang giao dịch theo xu hướng giảm dưới mức trung bình di chuyển đơn giản chính hàng ngày (DMA). Vào 26/11/2019, thị trường đang không với tới được mức kháng cự 1.1020 trong phiên tại New York.  

1. Biểu đồ bốn giờ EUR/USD

Thị trường đang củng cố các khoản lỗ gần đây ngay trên mức thấp trong tháng 11 trong khi vẫn chịu áp lực giảm giá dưới ngưỡng kháng cự 1.1020 và SMA chính. Hỗ trợ quan trọng để phá vỡ gấu có thể nằm gần mức 1.0996 gần với mức thấp hàng tháng hiện tại. Nếu gấu có đủ sức mạnh và phá vỡ mức này, thị trường có thể giảm xuống mức giá 1.0969 và 1.0910. 

2. Biểu đồ 30 phút EUR/USD

 EUR/USD đang giao dịch một cách cẩn trọng trong khi không đạt được mức kháng cự 1.1020 và SMA 50 trong lúc bắt đầu phiên tại New York. 

II. Các thông số chính bổ sung

EUR/USD

OVERVIEW
Today last price1.1012
Today Daily Change0.0001
Today Daily Change %0.01
Today daily open1.1011
TRENDS
Daily SMA201.1068
Daily SMA501.1043
Daily SMA1001.1085
Daily SMA2001.1172
LEVELS
Previous Daily High1.1034
Previous Daily Low1.1003
Previous Weekly High1.1098
Previous Weekly Low1.1014
Previous Monthly High1.118
Previous Monthly Low1.0879
Daily Fibonacci 38.2%1.1015
Daily Fibonacci 61.8%1.1022
Daily Pivot Point S11.0998
Daily Pivot Point S21.0986
Daily Pivot Point S31.0968
Daily Pivot Point R11.1028
Daily Pivot Point R21.1046
Daily Pivot Point R31.1058

Biên tập bởi Timebit/FXstreet