LamĐepZai

    Tôi đã mất rất nhiều tiền từ trade  coin ! Có thể bạn vào một lệnh bạn có thu nhập gấp 2 lần tôi ngày hôm nay , nhưng rồi những lệnh sau bạn có thể mất hết tất cả , thậm chí gánh lên mình một số nợ khổng lồ .
    Thị trường  Crypto có nhiều cách kiếm tiền , kiếm nhanh thì mất cũng nhanh , kiếm từ từ , nhặt từ nhỏ sẽ có lớn, đó chính là trở thành người làm OTC .
    OTC không chỉ giúp bạn kiếm tiền  một cách bền vững , mà nó còn giúp tôi có thêm nhiều mối quan hệ xã hội ở cái tuổi 24 nhiều người không có được .
    “Tôi thành công , bạn cũng sẽ thành công “