SupperToNy

    Bước vào thị trường từ đầu năm 2018 đến nay, tôi chứng kiến rất nhiều thay đổi của thị trường, người mất cũng nhiều mà người được cũng nhiều.

    Không như những trader lên xuống thất thường duy chỉ có buôn bán coin hay còn gọi là OTC duy trì được tính ổn định và tôi đã chọn nó cho hành trình khởi nghiệp của mình. Năm nay là năm thứ ba, tôi cũng đã tích luỹ được rất nhiều kiên thức và kinh nghiệm. Mong rằng những gì tôi biết được sẽ giúp được một phần anh chị em nào vào sau sẽ bước đi nhanh hơn, đi thật xa hơn.
    Với tôi ”  Dao dịch phải an toàn, uy tín ”