Sau khi Ethereum cập nhật hard fork Istanbul thành công, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã chính thức công bố hỗ trợ cho việc nâng cấp mạng lưới.

Vào ngày 8/12, mạng Ethereum đã chứng kiến sự hợp tác rộng rãi giữa các nhà vận hành node và các miner để cập nhật phần mềm nhằm hỗ trợ cho hard fork Istanbul.

Một số sàn giao dịch phổ biến dường như đã sẵn sàng cập nhật một vài ngày trước khi hard fork được lên lịch.

Một hard fork được hỗ trợ rộng rãi

Đáng chú ý, Binance đã công bố hỗ trợ cho bản nâng cấp quan trọng của Ethereum vào ngày 5/12, và chỉ sau đó một ngày, chi nhánh ở Hoa Kỳ của Binance cũng làm điều tương tự. Coinbase cũng đã tweet vào ngày hôm qua rằng nạp/rút Ethereum và ERC20 đã hợp lệ trên nền tảng giao dịch của họ và việc nâp cấp node đã hoàn thành.

Trang web dành riêng để báo cáo tình trạng hỗ trợ Ethereum của sàn giao dịch tiền điện tử kraken cũng cho thấy công ty đã trải qua bảo trì theo lịch trình để cập nhật các node. Trong khi đó, sàn Poloniex đã tuyên bố hỗ trợ của mình trên Twitter.

Bitfinex – nền tảng giao dịch tiền điện tử có mối quan hệ mật thiết với nhà vận hành stablecoin Tether, cũng thông báo vào ngày 6/12 rằng họ có kế hoạch hỗ trợ cho hard fork.

Nhìn chung, hard fork Istanbul của mạng lưới blockchain lớn thứ hai thế giới đã được cộng đồng chấp nhận rộng khắp và không có sự kiện tiêu cực nào xảy ra. Hard fork này cũng bao gồm cả hard fork Muir Glacier vốn được thảo luận trước đó, nhằm giải quyết cái gọi là Kỷ băng hà Ethereu.

Tổng hợp bởi Timebit