Sự kiện tắc nghẽn của mạng lưới ethereum hôm 12 tháng 3 đã dẫn đến sự tăng đột biến của phí giao dịch trong vòng 24h sau đó.

Phí giao dịch của Ethereum đạt đỉnh khi hệ thống bị “quá tải”
Phí giao dịch của Ethereum đạt đỉnh khi hệ thống bị “quá tải”

Tham chiếu theo dữ liệu thị trường, các nhà giao dịch đã phải trả gần 564.000 USD phí ETH trong vòng ngày 12/03. Phí giao dịch được trả nhằm giúp giao dịch người dùng được ưu tiên khi tạo block trên mạng lưới. Phí giao dịch càng cao, khả năng giao dịch được tạo ra trong block tiếp theo càng cao.

Ngày thứ hai, phí gas tăng mạnh từ khoảng 12 Gwei trong ngày hôm trước lên đến 100 Gwei. Đỉnh phí mới này trùng hợp với lần thanh khoản Ethereum lớn nhất giữa lúc thị trường sụp đổ.

Vào ngày 12/03, hầu hết các khoản phí được trả chỉ trong một ngày, mức trả cao nhất kể từ tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên thì phí giao dịch của Bitcoin đang có dấu hiệu tăng ổn định trong nhiều ngày vừa qua.

Lượng phí giao dịch Ethereum được thanh toán đã làm mọi người quên đi số phí giao dịch mà người dùng Bitcoin phải trả (chỉ bằng một nửa)

Số lượng các đồng tiền điện tử bị thanh khoản trên Compound đã đạt ngưỡng cao nhất trong ngày 13/3, với hầu hết là thanh khoản ETH. Tại thời điểm ghi nhận dữ liệu thanh khoản, khoảng 4,2 triệu ETH và 120.000 USD stablecoin USDC đã được thanh khoản trong vòng 24h.

Biên soạn bởi TimeBit/ Nguồn: TheBlock